ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Λειτουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 01-03-2021

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 01-03-2021, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ναυτικών για το ως άνω χρονικό διάστημα θα γίνονται δεκτές (είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω courier) εγγραφές στον Κύκλο Σπουδών Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. της 23ης-3-2021 καθώς και στα κάτωθι μόνον Ειδικά Τμήματα:

 • SSO A’ +B’ της 03ης και της 18ης Μαρτίου
 • Ιατρικών της 08ης και της 16ης Μαρτίου
 • BRM Αντικατάσταση της 09ης Μαρτίου
 • Tanker Safety Basic της 16ης Μαρτίου
 • RO-RO Passenger της 16ης Μαρτίου
 • SSO (Αξιωματικών) της 16ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Basic της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση RO-RO Passenger της 08ης Μαρτίου
 • Επανεξέταση Ιατρικών της 11ης και της 23ης  Μαρτίου
 • Επανεξέταση Tanker Safety Advanced Oil της 16ης Μαρτίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάζουν από την ιστοσελίδα του ΚΕΣΕΝ ( kesen.hcg.gr /?page_id=31) τις αντίστοιχες αιτήσεις για την εγγραφή τους στον Κύκλο Σπουδών και τα ως άνω Ειδικά Τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι:

 • Η Θυρίδα θα παραλαμβάνει τον φάκελο μόνο εφόσον είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή μέσω courier θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

 

Στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού από την Γραμματεία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ειδικά όταν παρατηρείται υπερφόρτωση του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου (210- 4823853 εσωτ. 811 και 813), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για ραντεβού και έκτακτες περιπτώσεις και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Ετικέτες: ,

Comments are Closed on this Post