Λειτουργία ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ από 11-02-21 έως και 28-02-21

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού- covid-19, όσον αφορά στην λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων από 11-02 έως και την 28-02-2021, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Θυρίδα Εξυπηρέτησης Πολιτών θα λειτουργεί (από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-  13:00) μόνον κατόπιν ραντεβού και μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. i) για την παραλαβή πιστοποιητικών και πτυχίων από δικαιούχους σπουδαστές.
  2. ii) για την υποβολή αιτήσεων εγγραφών στους Κύκλους Σπουδών Β΄ Πλοιάρχων της 25-02-2021 (μόνον εφόσον υπάρχει σχετική Προεγγραφή του ναυτικού) και Α΄ Πλοιάρχων της 23-03-2021. Η υποβολή γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν ραντεβού, είτε μέσω αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) και μόνο εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον οι εγγραφές γίνονται μέσω  αποστολής δικαιολογητικών δια ταχυμεταφοράς (courier) θα πρέπει:

  • Να συνοδεύονται από σχετική εξουσιοδότηση στον υπάλληλο courier.
  • Η σχετική αίτηση εγγραφής να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος στην Υπεύθυνη Δήλωση (στη δεύτερη σελίδα).
  • Ο φάκελος να είναι πλήρης. Οι ελλιπείς φάκελοι θα επιστρέφονται στον υπάλληλο courier για την επιστροφή τους στον σπουδαστή.
  • Οι ενδιαφερόμενοι προς εγγραφή να έχουν ήδη ενημερώσει την εταιρεία ή τον υπάλληλο courier για την παραλαβή της σχετικής Βεβαίωσης εγγραφής από την Θυρίδα πριν από την αναχώρησή του από το ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων, ώστε το courier να την αποστείλει στον εγγεγραμμένο σπουδαστή.

 

 

Αιτήσεις εγγραφής για Ειδικά Τμήματα και επανεξετάσεις αυτών δεν θα γίνονται δεκτές για το ως άνω χρονικό διάστημα.

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ- ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα μαθήματα των Κύκλων Σπουδών και των Ειδικών Τμημάτων (πλην ECDIS, BRM-BTM που έχουν ανασταλεί) όπως και οι εξετάσεις- επανεξετάσεις αυτών, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με την διαδικασία της τηλεκατάρτισης.

Ετικέτες: , ,

Comments are Closed on this Post