Ειδικό τμήμα Ιατρικής Μέριμνας 30/03/2017 και Επανεξέτασης 04/04/2017

Το ειδικό τμήμα ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ από 30-03-2017 έως 04-04-2016, που δεν ολοκληρώθηκε καθώς και το ειδικό τμήμα ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ στις 04-04-2017, το οποίο ακυρώθηκε, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 20-04-17 ώρα 14:15 & 13:30 αντίστοιχα.

Ετικέτες: ,

Comments are Closed on this Post