Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο υλοποίησης Μελέτης για την Αναβάθμιση του Συστήματος Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ όπως επισκεφθούν τον υπερσύνδεσμο http://system.com.gr/kesen και συμπληρώσουν το σχετικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.
Η καταγραφή των απόψεων των σπουδαστών είναι σημαντική και μείζονος σημασίας για τη διάγνωση των αναγκών που απορρέουν από τις σύγχρονες απαιτήσεις εκπαίδευσης.

Ανακοίνωση

Ετικέτες:

Comments are Closed on this Post